วินัยบ้านไร่.....
ribbon
12

หมู่บ้านกะเหรี่ยงบ้านโป่งลึก 

พื้นที่เบริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่ชาวไทยภูเขา 

Read more...

ribbon
1

ชมบรรยากาศ เขื่อนห้วยผาก

โครงการห้วยผาก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

Read more...

ribbon

ครัววินัย

ต้มยำกุ้ง , ต้มยำปลากระพง ,ต้มยำปลากด, แกงส้มใต้ผักรวม +

Read more...

ribbon
palau01

น้ำตกป่าละอู

คำว่า ละอู เป็นภาษากะเหรี่ยง แปลว่าไผ่ ป่าละอูคือป่าไผ่นั่นเอง

Read more...


 

เจ้าแม่กวนอิมพันมือ

วินัยบ้านไร่ จะพาท่านไป สักการะเจ้าแม่กวนอิมปางพันมือองค์ใหญ่ที่สุดในโลกที่จังหวัดเพชรบุรี เขาว่ากันว่า ถ้าใครได้ไปไหว้ ก็จะได้ขึ้นสวรรค์ เฮง เฮง


พาเที่ยวชมอุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิม ไหว้พระรับพร

อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิม เที่ยวอุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิมในบรรยากาศร่มรื่น ท่านจะได้นั่งรถพ่วงที่จะพาไปในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ไหว้พระ ณ จุดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแดน 12 นักษัตร เจ้าแม่กวนอิมหยกขาว และแวะทานข้าวที่ครัวโรงบุญหนุนกุศลด้วยการซื้อวัตถุมงคลที่ศาลา บูรพาจารย์  และไหว้พระขอพร ณ แดนพุทธเกษตร แล้วเดินเท้าเข้าไปพบกับดินแดนมนุษย์ต่างดาว ซึ่งสร้างห้องจำลองได้เหมือนจริง

รถรางจะพาแวะจุดแรกซึ่งเป็นแดน 12 นักษัตร


รถรางจะจอดให้เข้าไปไหว้พระรัตนตรัย ไหว้ขอพรพระสยามเทวาธิราช แล้วเดินไปแดนพทธเกษตร ระหว่างทางเต็มไปด้วยคติธรรมคำสอนต่างๆ ก่อนจะแวะขอพรที่แดนมหายานเต๋า แล้วเดินเข้าไปที่ประตูแดนสุขาวดี ประตูทางเข้าที่ใช้ฝีมือช่างจากเมืองจีนมาออกแบบและก่อสร้าง ได้อย่างปราณีตและสวยงาม

แวะคารวะท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ก่อนจะถึงนาทีที่สำคัญในการไปกราบไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิมพันมือ ยังมีองค์สมมติเจ้าแม่กวนอิมหล่อด้วยโลหะ 4 ปาง ได้แก่ ปางยืนบนดอกบัว ปางยืนบนปลามังกร (หรือปลาตะเพียน) ปางยืนบนเต่า และปางยืนบนมังกร

ท่านต้องพกแบงก์ 20 มาจ่ายค่าธูป เทียน ดอกไม้ เครื่องไหว้ และทำบุญทำทาน ผู้ที่มาที่นี่ต้องลอดผ่านซุ้มประตูใหญ่ ๆ ทางไปตำหนักเจ้าแม่ฯ ซุ้มประตูนี้จะมีมนต์ ล้างคุนไสยชั่วร้ายให้ออกจากตัวเรา

ไหว้เสร็จขอแนะนำให้แวะทานอาหารและน้ำที่ครัวโรงบุญ มีที่ให้ทำบุญทำทานด้วย หรือจะไปที่ ครัว VIP ที่อยู่ตรงด้านหน้าแผนกต้อนรับก็ได้ อิ่มแล้วจะหนุนกุศลด้วยการซื้อวัตถุมงคลที่ศาลาบูรพาจารย์ก็ได้ มาที่นี่ไม่ต้องห่วงเรื่องหิว เขามีอาหารเจให้ทานฟรี ไม่ต้องกังวลเรื่องห้องสุขา เขามีให้หลายจุดสะดวกสะอาด สบายใจได้ อาหารมีให้เลือกหลายอย่าง อร่อยมาก ค่าอาหารแล้วแต่เราจะทำบุญใส่ตู้ตามแต่ท่านจะศรัทธา

อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิม มีพื้นที่ประมาณ 180ไร่ ภายในแบ่งเป็น แดนมหายานเต๋า แดนพุทธเกษตร มีพระพุทธรูปพระประจำวันเกิด ศาลาบรมครู ตำหนักมิตรต่างดาว และลานปฏิบัติธรรม หุบเขาสี่อริยะสงฆ์ รูปปั้นเทพต่างๆ ในศาสนาฮินดู-พราหมณ์ แดนห้าแม่ผู้ยิ่งใหญ่ แดนสุขาวดี เป็นที่ประดิษฐานพระแม่กวนอิมไม้แกะสลัก ปางพันเนตรพันกรสูงที่สุดในโลก เล่าจื้อ ปรมาจารย์ของจีนกล่าวคำอมตะไว้ว่า ฮุกก่ก จ่าวติ๊กเซ้ง ทีแอ๋จิ่วไต้เพ้ง หรือถ้าเมืองศาสนา สร้างสำเร็จ สันติภาพอันถาวรจึงเกิดขึ้นใน โลกมนุษย์

ปางพันเนตรพันกรแกะสลักจากไม้การบูรหอมจากประเทศจีน สามารถเดินเที่ยวชมจุดที่น่าสนใจในบริเวณได้ต่อเนื่องกัน เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00น.จอดรถสบาย 

อุทยาน ศาสนาตั้งอยู่ที่ตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เริ่มก่อตั้งโดยพุทธศาสนิกชนกลุ่มหนึ่งผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระมหาโพธิ สัตว์อวโลกิเตศวร (เจ้า แม่กวนอิม) ได้ร่วมกันซื้อที่ดินประมาณ ๓๐ ไร่เศษ เพื่อใช้เป็นที่พักและเป็นสถานปฎิบัติธรรมของศาสนิกชนผู้มีความเคารพ เลื่อมใสศรัทธาในเจ้าแม่กวนอิม เชื่อว่าที่ดินผืนนี้เป็นพระประสงค์ของเจ้าแม่กวนอิมที่ดลจิตดลใจให้มาหา ซื้อ เพื่อให้ดินแดนแถบนี้เป็นดินแดนที่สงบ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วยมนุษยโลกให้รอดพ้นจากภัยพิบัติในยามกลียุค นี้

ต่อมาชมรมบูชาเจ้าแม่กวนอิมได้รับการติดต่อ จากชมรมสวดพระคาถาชินปัญชร ว่าได้สร้างองค์สมมติพระมหาโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร (เจ้าแม่กวนอิม) ๔ ปาง รวม ๔ องค์ สูงองค์ละ ๓ เมตร คือ ปางยืนบนมังกร เพื่อความถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย เดชมหาราช เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองกาญจนาภิเษกสมโภช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปีในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ด้วย จึงขอขมามอบองค์สมมติทั้ง ๔ องค์ ให้ชมรมบูชาเจ้าแม่กวนอิม นำมาประดิษฐานไว้ที่สถานปฎิบัติธรรมแห่งนี้ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปที่เลื่อมใสศรัทธาได้สวดมนต์บูชาสักการะ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

 

ประวัติสังเขปการสร้างองค์สมมติพระโพธิสัตว์กวนอิมพันเนตรพันกร
ในวันที่ ๓๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๑ ถือว่าเป็นวันเปิดศักราชใหม่ของจีน เป็นวันดี วันมหามงคล คณะเจ้าภาพจากชมรมไทย-จีนสามัคคีเพื่อสันติภาพโดย คุณวิไล จ่างตระกูล และคณะ เป็นเจ้าภาพสำคัญในการจัดสร้างองค์สมมติพระโพธิสัตว์กวนอิมพันเนตรพันกร แกะสลักจากไม้เนื้อหอมทั้งองค์


การสร้างองค์สมมติพระโพธิสัตว์ก วนอิมพันเนตรพันกรนี้ เป็นเรื่องแปลกมหัศจรรย์อีกอย่างหนึ่ง คือเป็นความปรารถนาของพระโพธิสัตว์กวนอิม ซึ่งดลจิตดลใจให้คณะจัดสร้าง พระประติมากรรมองค์นี้เกิดนิมิตเทพเจ้ามาบอกว่าโลกกำลังจะก้าวเข้าสู่กลียุค ข้าวยากหมากแพงและอดอยากไปทั่วทุกหัวระแหง ประชาชนจะทุกข์ร้อนขาดที่พึ่งทางใจ เทพนิมิตบอกให้สร้างองค์เจ้าแม่กวนอิมพันเนตรพันกร เพื่อเป็นสื่อกลางประชาชนที่เดือดร้อนขอพรบรรเทาทุกข์ที่เกิดขึ้น และเจาะจงให้อัญเชิญมาประดิษฐาน ณ อุทยานศาสนาแห่งนี้ก็เพื่อที่จะช่วยเหลือคุ้มครองให้ประเทศไทยของเราอยู่รอดปลอดภัย รอดพ้นจากภัยพิบัติทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นตามที่ท่านผู้รู้เรียกว่าธรรมชาติจะลงโทษมนุษย์

ความเป็นมาของพระแม่ กวนอิมหรือพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรนี้เกิดมาบำเพ็ญโพธิสัตว์บารมีแล้ว ๕๘ ชาติ พระชาติสุดท้ายเกิดในราชวงศ์ซิงหลิง เป็นพระราชธิดาของพระเจ้าเมี่ยวจวง มีพระนามว่า เมี่ยวซัน ระองค์ได้ทิ้งขันธ์เมื่ออายุ ๓๔ ปี ๖ เดือนเท่านั้น สำเร็จมรรคผลแห่งเจตนาการเป็นพระโพธิสัตว์ในยุคพระพุทธเจ้าทางจีนเรียกว่า อมิตพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์กวนอิมมีพระเมตตา พระมหากรุณาจะสดับตรับฟังความทุกข์ยากของสัตว์โลกทั้งมวล

 

พระคาถาบูชา

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร (เจ้าแม่กวนอิม)

นะโมตัสสะมัย อะภัยมัททะ อะวะโลกิเตศะวะราย
โพธิสัตตะวาย มหาสัตตะวาย นะมะพะทะ

 

ผู้ที่ท่องคาถานี้เป็นประจำเช้าเย็น จะปลอดภัยจากอันตรายต่าง เช่น เรืออัปปาง เครื่องบินตก ไฟไหม้ รถชนกัน และอีกมากสุดที่จะพรรณนา ที่ตั้ง อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิม 40 หมู่ 2 ต.พุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 76170 

 

 

 

หากท่านสนใจติดต่อวินัยบ้านไร่ พาท่านเที่ยวสุดคุ้มแน่นอน

 

 

 


 
top